ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ιστότοπος/web site antonispetras.com προσφέρει στους επισκέπτες: άρθρα (posts), κείμενα (texts), ψηφιακά βιβλία (e-books), ψηφιακά μουσικά κομμάτια (mp3), ψηφιακές φωτογραφίες (digital images) και ψηφιακές ταινίες (digital films), υπό τoν όρο αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης, τους οποίους καλείστε να μελετήσετε προσεκτικά. Χρησιμοποιώντας το antonispetras.com ο χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί με τους παρόντες όρους και ότι χρησιμοποιεί το antonispetras.com σύννομα. Η χρήση του antonispetras.com γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Ο ιστότοπος/web site antonispetras.com δεν ευθύνεται για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων. Οι χρήστες του antonispetras.com δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση του antonispetras.com και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η επίσκεψη στο antonispetras.com προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα αρχεία (άρθρα, κείμενα, ψηφιακά βιβλία, ψηφιακά μουσικά κομμάτια, ψηφιακές φωτογραφίες, ψηφιακές ταινίες) που προσφέρονται στο antonispetras.com προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική χρήση. Τα αρχεία (άρθρα, κείμενα, ψηφιακά βιβλία, ψηφιακά μουσικά κομμάτια, ψηφιακές φωτογραφίες, ψηφιακές ταινίες) μπορούν να μεταφερθούν σε κάθε συσκευή Η/Υ, Tablet και κινητά τηλέφωνα Smartphones με λειτουργικό σύστημα Android ή Apple iOS μέχρι 10 φορές, αν υπάρξει πρόβλημα με το κατέβασμα τους. Κάθε άλλη χρήση, αντιγραφή, έκδοση, τροποποίηση, αναδιανομή κλπ χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγκριση του εκδότη/ιστότοπου antonispetras.com, απαγορεύεται ρητά. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, ο χρήσης ευθύνεται έναντι του εκδότη/ιστότοπου antonispetras.com για κάθε ευθύνη, απώλεια, κόστος ή ζημία που θα προκύψει από αυτή την παράνομη χρήση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο χρήστης συμφωνεί ότι η υπηρεσία antonispetras.com χρησιμοποιείται με δική του ευθύνη και ότι το περιεχόμενο παρέχεται «ως έχει» χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, είτε άμεσες, είτε έμμεσες και ειδικότερα χωρίς: α) εγγύηση για την αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας antonispetras.com, β) εγγύηση για τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, πληρότητα ή ακρίβεια της πληροφορίας της υπηρεσίας ή του περιεχομένου, γ) εγγύηση για καταλληλότητα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Η παρούσα ρήτρα περιορισμού της ευθύνης εφαρμόζεται για κάθε ζημία που θα προκύψει από αποτυχία στην παροχή, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση της μετάδοσης ή της υπηρεσίας, ιό στον Η/Υ, αποτυχία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης κλπ. Ο ιστότοπος / web site antonispetras.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ο ιστότοπος/web site antonispetras.com δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες που μπορούν να προκύψουν στον υπολογιστή του χρήστη τόσο από εσφαλμένη εγκατάσταση του προσφερόμενου από την αυτήν λογισμικού, καθώς και δυσλειτουργίες που πιθανόν να οφείλονται στο ψηφιοποιημένο έντυπο που λαμβάνει ο χρήστης. Ο ιστότοπος/web site antonispetras.com δεν ευθύνεται για συναλλαγές με χρήση πιστωτικής κάρτας που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε τράπεζα. Όλες οι συναλλαγές του χρήστη/επισκέπτη με τον ιστότοπο/web site antonispetras.com, πραγματοποιούνται με σκοπό την δωρεά/donation χρημάτων και αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του PayPal. Ο ιστότοπος/web site antonispetras.com δεν συνδέεται και επομένως δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στην σύνδεση του χρήστη/επισκέπτη με την πλατφόρμα του PayPal κατά την διαδικασία της δωρεάς/donation.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο ιστότοπος/web site antonispetras.com παρέχει στον χρήστη πρόσβαση την υπηρεσία antonispetras.com αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται, μεταδίδονται ή μεταφέρονται στην υπηρεσία antonispetras.com, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των άρθρων, κειμένων, βιβλίων, φωτογραφιών, εντύπων, και σημάτων, κλπ, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο ιστότοπος/web site antonispetras.com, οι συνεργάτες του, εκείνοι που τον αδειοδοτούν ή διαφημίζονται είναι κύριοι του περιεχομένου. Ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα τροποποιήσει, εκδώσει, μεταδώσει, πωλήσει, αναπαράγει, διανείμει, εμφανίσει ή εκμεταλλευτεί εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο στο antonispetras.com, καθώς και ότι δεν θα παραποιήσει τα σήματα που περιέχονται σε αυτό το περιεχόμενο. Ο χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιήσει το περιεχόμενο, ούτε να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει από το περιεχόμενο σήμα, έμβλημα ή άλλη δήλωση σχετική με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μέσω της υπηρεσίας antonispetras.com μπορεί να διανέμεται περιεχόμενο και πληροφορίες προερχόμενες από συνεργάτες ή τρίτους. Όλες οι δηλώσεις, προσφορές ή άλλες πληροφορίες που προέρχονται από τους ως άνω συνεργάτες ή τρίτους προέρχονται αποκλειστικά από αυτούς και όχι από τον ιστότοπο/web site antonispetras.com.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης συμφωνεί, δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο/web site antonispetras.com σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, σύννομα και για νόμιμους σκοπούς. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο χρήστης δηλώνει ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, και δεν θα χρησιμοποιήσει το antonispetras.com: για να βλάψει ανήλικους, για να παραλάβει ή να μεταφέρει περιεχόμενο που προσβάλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιεχόμενο εμπιστευτικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό, απειλητικό ή με άλλο τρόπο βλαπτικό, για να μεταφέρει περιεχόμενο που έχει ιούς ικανούς να καταστρέψουν ή να βλάψουν τον ιστότοπο/web site antonispetras.com ή άλλους χρήστες, για hacking ή για μεταφορά ή παράδοση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή αλυσιδωτών επιστολών ή spam κάθε είδους, επιστολών πυραμίδας ή με άλλο τρόπο να εμποδίσει άλλους από τη χρήση της υπηρεσίας antonispetras.com ή για να βλάψει ή να καταστρέψει με άλλο τρόπο την εικόνα και τη φήμη του ιστότοπου/web site antonispetras.com ή τρίτους, για να αποκαλύψει ευαίσθητα ή άλλα προσωπικά δεδομένα δικά του ή τρίτων σε chats ή παρόμοιες υπηρεσίες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο ιστότοπος/web site antonispetras.com δεν διατηρεί αρχείο και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη. Ο ιστότοπος/web site antonispetras.com δεν ευθύνεται έναντι χρηστών εξαιτίας τυχόν διαρροής των προσωπικών τους δεδομένων, προερχόμενης από χρήση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων, προσφερομένων μέσω της υπηρεσίας antonispetras.com.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε διαφορά μεταξύ χρηστών και του ιστότοπου/web site antonispetras.com ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

α. Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες και τα οποία αποστέλλονται από το site και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο σας. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό σας σύστημα και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους. Τα cookies έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια, γι αυτό ανά τακτά διαστήματα θα ζητάμε ξανά την άδειά σας για τη χρήση τους. Επίσης, τα cookies δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ΄αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Τα cookies δεν αφορούν την ταυτότητά σας, αλλά του υπολογιστή σας- γι αυτό και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή σας.

β. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Τα cookies που συλλέγουμε εμείς περιέχουν πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενό της, ώστε να έχετε εσείς την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

γ. Πώς μπορώ να ελέγξω τα cookies;

Αν θέλετε να αφαιρέσετε εντελώς ή να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να το κάνετε εύκολα μέσω του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε (Google Chrome, Mozilla etc). Η ακριβής διαδικασία ορίζεται από το εκάστοτε πρόγραμμα, επομένως ανατρέξτε στις ρυθμίσεις του για περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ: https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ιστότοπος/web site antonispetras.com δικαιούται οποτεδήποτε να τροποποιήσει, αλλάξει ή διαγράψει ένα ή όλους τους παρόντες όρους χρήσης ή να προσθέσει νέους όρους χρήσης. Κάθε τέτοια τροποποίηση, αλλαγή ή διαγραφή θα είναι ισχυρή από την δημοσίευση της στην υπηρεσία antonispetras.com. Με τη χρήση της υπηρεσίας antonispetras.com μετά από την κατά τα άνω δημοσίευση, τεκμαίρεται ότι ο χρήσης αποδέχεται όλες τις αλλαγές, τροποποιήσεις ή διαγραφές. Ο ιστότοπος/web site antonispetras.com
διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, τροποποιεί, αναστέλλει, εμποδίζει ή σταματά τη χρήση μέρους ή όλης της υπηρεσίας antonispetras.com οποτεδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς λόγο, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς να φέρει ευθύνη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε πληροφορία αναφορικά με την υπηρεσία, οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να στείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@antonispetras.com.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ημερομηνία: 7 Ιουλίου 2020
Ώρα: 11.45 π.μ.
Έκδοση-Κειμένου: v1.0